• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

Aktualności

- Atak piracki w Azji

Sytuacja miała miejsce na pozycji 38: 52.8N – 119: 11.8E, na kotwicowisku Jingtang w Chinach. Załoga na wachcie zakotwiczonego rudownika zauważyła nieoświetloną  barkę stojącą wzdłuż burty i podniosła alarm 1655 UTC. Dwóch rabusiów noszących maski było widzianych jak opuszczają węże i uciekają z tylnego pokładu rufowego. Po przeszukaniu statku zauważono plamy po oleju w pobliżu rury rezonansowej zbiornika MDO. Nic nie zostało skradzione. Poinformowano VTS. Zgłoszone (IMB) 29 stycznia

źródło: www.pviltd.com

- szkolenie: BEZPIECZEŃSTWO NA JACHTACH KOMERCYJNYCH 23-24.02.2019r. oraz 02-03.03.2019r (możliwość odrobienia w innym terminie)

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, a także dla wszystkich żeglarzy chcących zdobyć umiejętności i wiedze z zakresu bezpieczeństwa.

Szkolenie adresowane dla żeglarzy komercyjnych stanowiących załogi jachtów komercyjnych którzy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych, którzy muszą odbyć obowiązkowe przeszkolenie Zntegrowany kurs bezpieczeństwa / Basic safety training lub jeśli stanowią załogi jachtów komercyjnych o pojemności poniżej 500 GT zgodnie z §7  ust. 3 ww. ustawy mogą odbyć Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, a także dla wszystkich żeglarzy chcących zdobyć umiejętności i wiedze z zakresu bezpieczeństwa.

Wybierając to 40 godzinne szkolenie będziemy uczestniczyć w szkoleniu, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe i obejmuje wiedzę niezbędną dla załóg jachtów komercyjnych a nie statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy. Powyższe szkolenie jest przez to krótsze  i możliwe do realizacji w ciągu 3 do 4 dni szkoleniowych. Różnice w obu rozpatrywanych kursach w czasie ich trwania pokrywają się także w różnicach programowych. W skróconym szkoleniu dla żeglarzy komercyjnych nie ma już na przykład całkowicie zbytecznego dla żeglarzy ale istotnego dla marynarzy „Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej”, które jest częścią zintegrowanego kursu bezpieczeństwa dla załóg statków morskich.

TERMIN 23-24.02.2019r. oraz 02-03.03.2019r.  – TRYB WEEKENDOWY

ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,

TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.

Dla odnawiających uprawnienia (trzeba udokumentować pływanie)
Więcej informacji na www->https://maritime-security.eu/szkolenia-dla-zeglarzy/)

Cena promocyjna 700 zł, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z noclegiem i wyżywieniem

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA – BASIC SAFETY TRAINING STCW 22-24.02.2019r. oraz 01-03.03.2019r. (możliwość odrobienia w innym terminie)

Szkolenie adresowane dla marynarzy i żeglarzy komercyjnych stanowiących załogi statków morskich i jachtów komercyjnych o pojemności powyżej 500 GT zgodnie z § 7 ust. 1 (str.2) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych w myśl której każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego (tak samo jak zawodowy marynarz) jest obowiązany ukończyć przeszkolenie zwane Zintegrowany kurs bezpieczeństwa / Basic safety training

Przeszkolenie obejmuje następujące szkolenia:
1) indywidualnych technik ratunkowych;
2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;
3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;
4) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze indywidualnymi i zespołowymi środkami ratunkowymi na statkach morskich, uczą się ich wykorzystania, poznają techniki „cold water survival”, przygotowują się do współpracy z służbami SAR, uczą się rozpoznawania symptomów zagrożenia pożarowego i profilaktyki p.poż., a także praktycznie uczą się gaszenia pożarów. Uczą się pierwszej pomocy medycznej, jak postępować w przypadku urazu, jak przygotować i ewakuować potrzebującego pomocy członka załogi, a także jak szyć rany.
Zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na statkach morskich.
Szkolenie trwa od 5 do 6 dni szkoleniowych w zależności od ustalonego wymiaru godzinowego w czasie dnia szkoleniowego, a po jego ukończeniu uczestnicy otrzymują ważny 5 lat certyfikat wydany przez Urząd Morski w Szczecinie.

TERMIN 22-24.02.2019r. oraz 01-03.03.2019r.  – TRYB WEEKENDOWY

ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,

TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.

Dla odnawiających uprawnienia (trzeba udokumentować pływanie)
Więcej informacji na www->https://maritime-security.eu/szkolenia-dla-zeglarzy/)

Cena promocyjna 800 zł, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z noclegiem i wyżywieniem

- SZKOLENIE ODNAWIAJĄCE UPRAWNIENIA i CERTYFIKATY MFCC/FPOS3/MTCC/MH/ENG1/DMC 13-16.02.2019

Zapraszamy serdecznie na szkolenie w dn. 13-16.02.2019 r. do Szczecina/Pucic.
Pakiet szkoleniowy składa się z modułów:
MFCC (STEYR SCOUT .308, L1A1 SLR (FN FAL), AK-47, DRAGUNOV);
FPOS-3/MTCC;
MENTAL HEALTH;
ENG 1 / DANISH MEDICAL CERTIFICATE (DMC).

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo od pracownika biura Maritime Safety & Security, prosimy o kontakt pod adresem:

office@maritime-security.eu

- Lokalizacja porwanych członków załogi jednostki MSC Mandy pozostaje nieznana

3 Stycznia 2019r. pisaliśmy o porwaniu członków załogi kontenerowca MSC Mandy, na którego pokład – wedle najnowszych informacji – 2 Stycznia 2019 r. weszli piraci z pokałdu szybkiej łodzi (speedboat). Pozostali członkowie załogi twierdzą, że w napadzie uczestniczyło 8-10 piratów i wszyscy mówili w języku angielskim. Marynarze zeznali też, że nikt nie doznał żadnych obrażeń.

Według rosyjskiej ambasady w Beninie lokalizacja Rosjan schwytanych przez piratów na wodach terytorialnych Beninu w Zatoce Gwinejskiej pozostaje nieznana, a porywacze jeszcze się nie kontaktowali z ambasadą czy armatorem.

Pozostali członkowie załogi MSC Mandy pozostali na pokłądzie jednostki i są w kontakcie z rodzinami i bliskimi, a w porcie Kotonu załoga statku została uzupełniona (włączając w to nowego kapitana) aby 6 Stycznia opuścić wody terytorialne państwa Benin.

- Tańsza i krótsza alternatywa dla obowiązkowych szkoleń dla członków załóg jachtów komercyjnych !

DZIENNIK USTAW RP

„Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” tańsza i krótsza alternatywa dla obowiązkowych szkoleń dla członków załóg jachtów komercyjnych w związku z nową ustawą o wyszkoleniu członków załóg komercyjnych

Nowe przepisy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w myśl, którego usystematyzowano kwestię wymagań. kwalifikacji oraz programów szkoleniowych kursów dla członków załóg jachtów komercyjnych pod polską banderą budzą wiele kontrowersji.  Jako wieloletni dyrektor morskiej jednostki edukacyjnej (organizacji uznanej przez organy administracji morskiej państwa jako ośrodek szkoleń morskich ) oraz wykładowca kursów STCW od 2010 roku, szkoleń dla członków załóg statków morskich, osoba opracowująca programy szkoleń dla Ośrodka Szkoleniowego Maritime Safety & Security zgodnie z kursem modelowym IMO i ustawami o wyszkoleniu członków załóg statków morskich oraz ustawą o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych), a także jako żeglarz z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, kapitan jachtowy, motorowodny i instruktor żeglarstwa czułem się upoważniony do poniższej krótkiej refleksji na temat obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg jachtów komercyjnych. Na wstępie zaznaczając, że uważam iż obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla członków załóg jachtów komercyjnych są nie tylko wymogiem słusznym ale także podnoszącym bezpieczeństwo żeglugi, a w szczególności bezpieczeństwo w jachtingu komercyjnym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181- tekst jednolity)- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/490/1

wymaga się od członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”,- zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg statków morskich

Zgodnie z § 7 ust. 1 (str.2) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego (tak samo jak  zawodowy marynarz) jest obowiązany ukończyć ważne 5 lat przeszkolenie zwane  ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA / BASIC SAFETY TRAINING

Przeszkolenie obejmuje następujące szkolenia:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

4) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Program ZINTEGROWANEGO KURSU BEZPIECZEŃSTWA, które szkolenie jest podstawowym szkoleniem dla członków załóg statków morskich  obejmuje 67, 5 godzin z czego 44 godziny wykładu i 23,5 godzin szkolenia praktycznego. Powyższy kurs adresowany dla członków załóg statków morskich zgodnie z wytycznymi dydaktycznymi STCW nie sposób zorganizować w czasie krótszym niż 5- 6 dni szkoleniowych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują ważny 5 lat certyfikat wystawiony przez organy administracji morskiej państwa.

Szczegółowy program szkolenia- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/239/1

Rys. Wzór certyfikatu wydawanego po ukończeniu Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Niewielu żeglarzy zwróciło uwagę, że ustawodawca w tym samym paragrafie §7  ust. 3 (str.3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał iż zgodnie z powyższym rozporządzeniem załogi na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek „Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa” mogą zastąpić „Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”.

Wobec powyższego warto rozważyć czy żeglarz będący członkiem załogi jachtu komercyjnego zobligowany do ukończenia obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa będzie pływał jako członek załogi komercyjnej na jednostkach o pojemności większej niż  500 jednostek brutto (GT). Dla przypomnienia dodam, że STS Generał Zaruski ma pojemność brutto GT 89, a STS Pogoria 298 GT.

Jeśli odpowiedź brzmi, że nie zamierzamy pływać jako załoga komercyjna na tak dużych jednostkach sugeruje wybrać krótsze szkolenie, które ustawodawca słusznie przygotował dla żeglarzy pływających na jachtach komercyjnych, a które mam wrażenie, że nie zostało jeszcze przez żeglarzy dostrzeżone. Sądzę, że zdecydowana większość członków załóg jachtów komercyjnych będzie stanowiła załogi jednostek komercyjnych o pojemnościach mniejszych niż 500 jednostek brutto (GT).

Wybierając 40 godzinne szkolenie „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” będziemy uczestniczyć w szkoleniu, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe i obejmuje wiedzę niezbędną dla załóg jachtów komercyjnych a nie statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy. Powyższe szkolenie jest przez to krótsze  i możliwe do realizacji w ciągu 3 do 4 dni szkoleniowych. Różnice w obu rozpatrywanych kursach w czasie ich trwania pokrywają się także w różnicach programowych. W skróconym szkoleniu dla żeglarzy komercyjnych nie ma już na przykład całkowicie zbytecznego dla żeglarzy ale istotnego dla marynarzy „Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej”, które jest częścią zintegrowanego kursu bezpieczeństwa dla załóg statków morskich.

 

Rys. Wzór certyfikatu wydawanego po ukończeniu Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych.

Ramowy program „Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” w załączniku nr 2 do  Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/490/1

Wybierając krótsze szkolenie zyskujemy czas. Nie wspominając już że uznany ośrodek szkoleniowy, który przeprowadza szkolenie powinien krótsze szkolenie wykonać za mniejszą cenę co wydaje się logiczne i będzie wynikać z mniejszego nakładu pracy oraz czasu pracy wykładowców.

W Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” kosztuje 700 pln, gdzie zintegrowany Kurs „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa” kosztuje 850 pln, a dla żeglarzy 800 pln. Co jest kolejną wymierną oszczędnością tym razem finansową oprócz wspominanej wcześniej oszczędności czasu.

Na marginesie dodam tylko, że z punktu widzenia organizatora ani jedno ani drugie szkolenie nie jest tanim szkoleniem. Uznana Morska Jednostka Edukacyjna – ośrodek szkoleniowy musi zostać uznany przez administrację morską, a więc m.in. musi mieć opracowany i wprowadzony System Zarządzania Jakością, a także co roku musi odnawiać uznanie przed Ministerstwem. W czasie audytu uznaniowego, a potem co roku w trakcie audytów odnowieniowych przedstawia opracowane programy oferowanych szkoleń, kadrę dydaktyczną, która ma kwalifikacje do ich prowadzenia. Do tego dochodzi potrzeba dysponowanie bogatą, a tym samym kosztowną bazą dydaktyczna i materiałowa obejmująca m.in. sprzęt ratowniczy, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpożarowy, dostęp do basenu, dostęp do poligonu pożarowego, etc.

Spis uznanych morskich jednostek edukacyjnych:

https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/lista-uznanych-morskich-jednostek-edukacyjnych/

 

powyższy artykuł w PDF

Szkolenie dla członków załóg jachtów komercyjnych ! Artykuł PDF

Sebastian Kalitowski- www.maritime-security.eu

- ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA / BEZPIECZEŃSTWO na JACHTACH KOMERCYJNYCH

Zapraszamy serdecznie na szkolenia:

 • zintegrowany kurs bezpieczeństwa wg STCW/IMO- BASIC SAFETY TRAINING dla marynarzy/żeglarzy (21-27/01/2019 r.)
Cena promocyjna 800 zł /4 moduły, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski
 • bezpieczeństwo na jachtach komercyjnych (21-25/01/2019 r)- kurs dedykowany członkom załóg jachtów komercyjnych pływających na jednostkach nie przekraczających 500 jednostek pojemności brutto (GT)
Cena promocyjna 700 zł, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z noclegiem i wyżywieniem

 

ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,

TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.

Dla odnawiających uprawnienia (trzeba udokumentować pływanie)
Więcej informacji na www->https://maritime-security.eu/szkolenia-dla-zeglarzy/)

BASIC SAFETY TRAINING by MS&S

BASIC SAFETY TRAINING by MS&S

 

- PORWANIE ZAŁOGI KONTENEROWCA MSC MANDY w ZACHODNIEJ AFRYCE

MSC Mandy (46,852 DWT) został 2/1/2019r. zaatakowany przez piratów, którzy weszli na pokład w odległości około 55 mil morskich od wybrzeża Kotonu, podczas gdy przemierzał Zatokę Gwinejską. kilku członków załogi zgłoszono jako zaginionych.
Dane z systemu AIS dostarczone przez MarineTraffic pokazują, że statek, który płynął z portu w Lome, Togo, jest obecnie zakotwiczony w Lagos.

MSC MANDY – zdjęcie www.MarineTraffic.com

- Siły specjalne przejmują statek MV Grande Tema po próbie zastraszenia załogi przez „pasażerów na gapę”.

Czterech pasażerów na gapę, uzbrojonych m.in. w pręty, którzy rzekomo zagrozili załodze kontenerowca Grande Tema, zostało zatrzymanych przez policję w wyniku przeprowadzonej w ostatni piątek operacji specjalnej prowadzonej u wybrzeży hrabstwa Kent mającej na celu zabezpieczenie statku.

Załoga kontenerowca MV Grande Tema po odkryciu  4 „blindziarzy” w drodze z Lagos w Nigerii do Tilbury w Essex, zamknęła się na mostku, gdy odkryci wcześniej i zamknięci w kajucie uwolnili się z niej i zaczęli wysuwać żądania. Mężczyźni rzekomo domagali się, by statek płynął blisko brytyjskiego wybrzeża, aby mogli dostać się na brzeg.

Incydent dobiegł końca po interwencji sił specjalnych komandosów SBS (Special Boat Service) którzy śmigłowcami  Royal Navy zostali desantowani na pokład statku.

Policja w Essex, która nadzorowała operację, powiedziała: „Zabezpieczyliśmy statek w estuarium Tamizy. Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych na mocy Ustawy o imigracji „.

Powiedzieli też, że statek został przejęty około godziny 23.00 i zostanie doprowadzony do portu w Tilbury, aby zadokować.

źródło: www.telegraph.co.uk

- ZDROWYCH i SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ZDROWYCH i SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA oraz wszelkiej POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU

- Certyfikacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na szkolenie załóg jachtów w żegludze komercyjnej

W dniu 12.12.2018 roku Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security otrzymał uznanie organów państwowej administracji morskiej w zakresie szkoleń dla załóg jachtów komercyjnych w „Zakresie Bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”  Najbliższe szkolenie już od 21go Stycznia 2019.

 

- Uwolniono przetrzymywanych marynarzy z MV POMERANIA SKY

Uwolniono przetrzymywanych przez piratów nigeryjskich 11 członków załogi zaatakowanego kontenerowca MV POMERENIA SKY, który został zaatakowany w dniu 27.10.2018 w odległości 60 Mm na SW od pławy Toru Wodnego portu Bonny w Nigerii.

Po ataku piraci uprowadzili 8 Polaków, Ukraińca i 2 Filipińczyków i po opuszczeniu pokładu wywieźli ich w nieznanym kierunku.

Wybrzeże Afryki Zachodniej, a zwłaszcza wody Nigerii stanowią obecnie epicentrum światowego piractwa morskiego. Od 2015 roku notuje się rozkwit tzw. „Petro-Piractwa”. Kradzione są ze statków przewożone produkty naftowe i przeładowywane na inne statki współdziałające z piratami.
W nowym wydaniu piractwo u wybrzeży Afryki Zachodniej nadal nie porzuciło swojej głównej formy aktywności,  uprowadzeń pracowników platform wiertniczych oraz załóg statków. Piraci uprowadzają kadrę dowódczą: kapitanów i oficerów w oczekiwaniu wyższych okupów niż za personel niższy rangą. W 2018 roku średni okres przetrzymywania uprowadzonych marynarzy przez piratów w tamtym rejonie wynosił 75 dni co jest znacznie dłuższym okresem niż średni okres przetrzymywania uprowadzonych marynarzy w 2016 roku który wynosił 51 dni.

Więcej informacji nt. zagrozenia atakami pirackimi na morzu w opracowanym przez nas raporcie

MV POMERENIA SKY

- SZKOLENIE OFICERA OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO (PFSO) 14-16.01.2019

Zapraszamy serdecznie na szkolenie Oficer Ochrony Obiektu Portowego- Port Facility Security Officer (PFSO)  w dn. 14-16.01.2019 r.
Zaczynamy 09:00 na ulicy Dębogórskiej 22, sala szkoleniowa MS&S na I piętrze.

Więcej informacji o szkoleniu uzyskają Państwo od pracownika biura Maritime Safety & Security,

prosimy o kontakt pod adresem: office@maritime-security.eu lub 91 433 63 60

SZKOLENIE ODNAWIAJĄCE UPRAWNIENIA i CERTYFIKATY MFCC/FPOS3/MTCC/MH/ENG1/DMC 09-12.01.2019

Zapraszamy serdecznie na szkolenie w dn. 09-12.01.2019 r. do Szczecina/Pucic.
Pakiet szkoleniowy składa się z modułów:
MFCC (STEYR SCOUT .308, L1A1 SLR (FN FAL), AK-47, DRAGUNOV);
FPOS-3/MTCC;
MENTAL HEALTH;
ENG 1 / DANISH MEDICAL CERTIFICATE (DMC).

MFCC by MS&S

MFCC by MS&S

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo od pracownika biura Maritime Safety & Security, prosimy o kontakt pod adresem: office@maritime-security.eu

- Raport zagrożeń bezpieczeństwa dla żeglugi światowej przygotowany przez Maritime Safety & Security za mc XI 2018

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy raport zagrożeń bezpieczeństwa dla światowej żeglugi morskiej opracowany przez  Maritime Safety & Security
Poniżej link do raportu z okresu od 1 do 30 listopada 2018 roku

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:
office@maritime-security.eu
tel.+48 91 433 63 60
kom.+48 602 671 167