Polish English German Russian

Szkolenia dla żołnierzy – rekonwersja


Szkolenie oficera ochrony obiektu portowego

Program szkolenia obejmuje Informacje o rozwoju polityki bezpieczeństwa na morzu Konwencje SOLAS i kod ISPS Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi Zapoznanie się…

Z marynarki wojennej do floty handlowej

Jak żołnierz po odejściu do rezerwy może podjąć atrakcyjnie i dobrze płatną prace na morzu.

Nowe szkolenie

Wracamy wkrótce !