Polish English German Russian


Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security ⚓️🔱 zaprasza w dniach 27,28,29.09.2023 roku na PRZESZKOLENIE NA OFICERA OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO- 🛳⚓️🏗 PORT FACILITY SECURITY OFFICER IMO 3.21

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zadań Oficera Ochrony Obiektu Portowego – PFSO

W czasie szkolenia przygotowującego do wykonywania obowiązków Oficera Ochrony Obiektu Portowego- Port Facility Security Officer #IMO 3.21 Uczestnicy zdobywają wiedzę o międzynarodowych i krajowych przepisach prawnych oraz procedurach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony statku i portu, o aktualnych w obecnej sytuacji geopolitycznej zagrożeniach bezpieczeństwa w żegludze morskiej i ostatnich incydentach mających wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi morskiej, które wydarzyły się na świecie, zapoznają się z największymi atakami terrorystycznymi na morzu, taktyką i metodami działań hybrydowych oraz terrorystycznych na morzu i obiektach portowych, uczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne i sposobów postępowania po ich odkryciu, zdobywają wiedzę z zakresu nielegalnego przerzutu narkotyków w transporcie morskim. Dodtakowo poznają zasady opracowywania planów ochrony obiektu portowego oraz jego weryfikacji, a także organizacji szkoleń i ćwiczeń dla obiektów portowych zgodnie z kodem #ISPS. Zdobywają także wiedzę z zakresu psychologii na temat niebezpiecznych zachowań ludzkich oraz zaburzeń i sposobów postępowania w kontakcie z takimi ludźmi w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Zapoznają się z podstawami negocjacji oraz postępowania w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu.

W czasie szkolenia zostaną szeroko omówione m.in. formy działalności wywiadowczej prowadzonej na morzu i w portach przez Federację Rosyjską: wielomiesięczna aktywność szpiegowska MV TOTMA i MV KIRILLOV w zdobywaniu informacji o polskich MFW, wywiad agenturalny skierowany na zdobywanie informacji o portowej infrastrukturze krytycznej, a także ataki z wykorzystaniem WBIED na Ukrainie jako jedna z prawdopodobnych metod ataku na obiekty krajowej morskiej infrastruktury krytycznej.

Cena szkolenia 1350 zł, nie obejmuje kosztów wydania certyfikatu przez Urząd Morski.