Polish English German Russian


Oficer ochrony armatora CSO

Przeszkolenie oficera ochrony armatora CSO Company Security Officer – IMO 3.20

Informacje podstawowe

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla osób, które zamierzają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń dla statków i transportu morskiego, a nie jedynie zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia oficera ochrony armatora CSO.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyków wywodzących się z jednostki specjalnej FORMOZA oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa morskiego, którzy zajmują się bezpieczeństwem morskim od 2007 roku.

Czego dowiesz się na naszym szkoleniu na Oficera Ochrony Armatora CSO Company Security Oficer

W czasie studiów w szkołach morskich bezpieczeństwo „security” jest zwykle marginalizowane. Najczęściej ten obszar wiedzy  ogranicza się do Kodu ISPS, a także do informacji o atakach pirackich czy historyczny ataków terrorystycznych na morzu. Wspomina się te najbardziej znane ataki na wycieczkowiec Achille Lauro, USS Cole i MV Limburg.
Najczęściej wynika to nie tylko z niedostrzegania znaczenia tej części bezpieczeństwa morskiego ale także z braku przygotowanej do tego kadry dydaktycznej o przeszłości taktycznej. Bezpieczeństwo maritime security w którym nie tylko się specjalizujemy ale zajmujemy się nim od 2007 roku to wiedza o zagrożeniach, które są zmienne i wymagają ciągłej uwagi oraz wnikliwej analizy. Wiedza o atakach pirackich, które miały miejsce w latach 90 tych i które najczęściej polegały na kradzieżach wartościowych rzeczy z burty, a czasem nawet hoboku z farbą stała się powoli historią. Nawet taktyka stosowana przez piratów w rejonie Rogu Afryki, którzy w 2010 roku uprowadzili 1151 marynarzy i 53 statki uległa modyfikacji. Podobnie jeśli chodzi o działania piratów w Afryce Zachodniej. Choć w 2021 roku liczba ataków pirackich na świecie była najniższa w ciągu ostatnich 27 lat zagrożenie to istnieje, dotyczyło wielu Polaków i zapewne wielu jeszcze dotknie.

więcej o atakach pirackich z udziałem Polaków przeczytasz: https://maritime-security.eu/artykuly/raport-specjalny-uprowadzenia-polskich-marynarzy-dla-okupu-kiedy-zostanie-uwolniony-uprowadzony-w-zatoce-gwinejskiej-polski-marynarz/

Dlatego Oficer Ochrony Armatora CSO Company Security Officer posiadać większą wiedzę niż sama świadomość, że istnieje takie zagrożenie. Książki o piractwie pisane przez  naukowców i teoretyków często nie przynoszą wiedzy do wykorzystania na poziomie operacyjnym. Bo w której z książek znajdziemy informacje o taktyce piratów, o wykorzystywanych przez nich sprzęcie lub o tym co dzieje się z uprowadzonymi marynarzami i jak postępować w przypadku uprowadzenia statku czy porwania z burty. Nasza firma nie tylko od 2007 roku analizuje działalność piracką na świecie, szkoli i przygotowuje personel taktycznie członków uzbrojonej ochrony statku MSO oraz marynarzy pływających w HRA ale także wielokrotnie realizowała usługi uzbrojonej ochrony statków w rejonie Rogu Afryki.

nasze referencje z uzbrojonej ochrony statków znajdziesz:  https://maritime-security.eu/referencje/

W czasie szkolenia na Oficera Ochrony Armatora CSO Company Security Officer uczestnicy poznają HRA i ich specyfikę, typy ataków pirackich na morzu, modus operandi piratów somalijskich i nigeryjskich, zdobywają wiedzę na temat podatności statków na ataki pirackie,  poznają  możliwości obrony biernej statku, przygotowania i zabezpieczenia cytadeli oraz postępowania w czasie ataku i porwania.

Choć liczba ataków terrorystycznych na morzu stanowi zaledwie 2 % globalnych ataków terrorystycznych na świecie do jednak do takich ataków dochodzi. Oficer Ochrony Armatora CSO Company Security Officer to osoba, która także powinna posiadać ponadprzeciętną wiedze w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia na CSO zapoznają się z potencjalnymi kierunkami działań terrorystycznych na morzu, ostatnimi atakami terrorystycznymi na morzu. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że jednostki handlowe mogą być celem ataku terrorystycznego  z wykorzystaniem dronów latających jako nosicieli improwizowanych ładunków wybuchowych IED w czasie którego zginęło dwóch członków załogi.

więcej o ataku na MT MERCER STREET przeczytasz: https://szkoleniadlamarynarzy.pl/2021/10/16/ataki-z-wykorzystywaniem-dronow-na-statki/ 

Uczestniczy szkolenia oficer ochrony statku SSO zapoznają się w czasie szkolenia także z  tematyką improwizowanych ładunków wybuchowych IED.  W czasie szkolenia mają możliwość zapoznać się na żywo z atrapami IED oraz materiałów wybuchowych wykorzystywanych w czasie ataków terrorystycznych.  Poznają specyfikę morskich improwizowanych ładunków wybuchowych  WBIED w oparciu o ataki historyczne oraz ostatnie ataki przeprowadzane przez milicję Houti. Dokonują w ramach ćwiczeń analizę podatności oraz zagrożenia atakiem terrorystycznym dla jednostek na których pływają.

Jednym z poważniejszych zagrożeń dla żeglugi pozostaje wykorzystanie transportu morskiego i statków do nielegalnego przerzutu narkotyków drogą morską. W 2020 roku podczas rozładunku kruszywa kamienia na pływającym pod banderą cypryjską statku MV UBC Savannah,
które załadowano w Baranquilli w Kolumbii, odkryto w ładowni podejrzane pakunki. Kapitan Lasota polecił wstrzymać rozładunek, zamknąć ładownie i wezwać na miejsce policje. W wyniku kontroli służby odkryły w ładunku 240 kg kokainy, a kapitan został aresztowany pod zarzutem przemytu. Potem został niesłusznie osadzony w więzieniu federalnym o zaostrzonym rygorze w Tepic, w którym 18 miesięcy oczekiwał na sprawiedliwość i uwolnienie. Natomiast casus udaremnionego przemytu 20 ton kokainy na MSC Gayanee przez amerykański Coast Guard pokazuje, że kartele narkotykowe potrafią skutecznie dotrzeć i zwerbować do przemytu członków załogi. W przypadku tego statku MSC 1/3 załogi kontenerowca po zwerbowaniu potrafiła w czasie rejsu przeładować na burtę mniejszych jednostek 20 ton narkotyków. Co dokonała skutecznie bez wiedzy pozostałych członków załogi. Uczestniczy szkolenia oficer ochrony armatora CSOzapoznają się z modus operandi przemytników, najczęściej wybieranymi miejscami na statku do przerzutu narkotyków, poznają trasy przerzutu. Dodatkowo mają możliwość praktycznego zapoznania się z symulantami najczęściej przemycanych narkotyków drogą morską.

więcej o nielegalnym przerzucie narkotyków drogą morską przeczytasz: https://www.researchgate.net/publication/357871947_WWWMARITIME-SECURITYEU_ZAGROZENIE_PRZERZUTEM_NARKOTYKOW_DROGA_MORSKA

Osoby uczestniczące w szkoleniu oficer ochrony armatora CSO zapoznają się też z problematyką i zagrożeniami: pasażerów na gapę, nielegalnych migrantów oraz zakłócania sygnału GPS  „Gps spoofing”, nielegalnego połowu.

Dodatkowo w czasie szkolenia na oficera ochrony armatora CSO jego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat niebezpiecznych zachowań ludzkich oraz podstawową wiedzę z zakresu negocjacji kryzysowych.

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz sekcji 13.1 w części A Kodeksu ISPS.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z materiałami niebezpiecznymi, znajomość zasad przeszukiwania pomieszczeń i osób, utrzymywanie ochrony na statku na styku statek – obiekt portowy.

Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony armatora.

Czas trwania

  • łącznie: 23 godziny
  • wykłady: 17 godzin
  • ćwiczenia: 6 godzin
  • liczba dni: 2 – 3

Wymagania wstępne

Brak

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Oficer ochrony armatora – company security oficer – Maritime Safety & Security