• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA-BASIC SAFETY TRAINING

(zwany także potocznie Kursem STCW)  DLA ŻEGLARZY UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLUGĘ KOMERCYJNĄ

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. poz. 490

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181- tekst jednolity)

W związku z powyższym wymaga się od członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej  „Konwencją STCW”,

Zgodnie z powyższą konwencją każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego jest obowiązany posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych- kurs modelowy IMO 1.19

2) Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej –kurs modelowy IMO 1.20

3) Elementarna Pomoc Medyczna – kurs modelowy IMO 1.13

4) Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna –kurs modelowy IMO 1.21

Program powyższych kursów został opracowany w kursach modelowych i obejmuje łącznie 67,5 godzin szkoleniowych w formie wykładów: 44 godziny oraz ćwiczeń 23,5 godziny.

Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat ten, wraz z  Morskim Świadectwem Zdrowia,  uprawnia do otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

Cena kursu wynosi: 800 pln