Polish English German Russian


Z marynarki wojennej do floty handlowej

Program “Z marynarki wojennej do floty handlowej” adresowany jest dla wszystkich byłych żołnierzy, którzy po odejściu do rezerwy planują dalej związać się zawodowo z pracą na morzu.

W ramach powyższego programu żołnierze odchodzący z Marynarki Wojennej RP do rezerwy mogą bezpiecznie i płynnie zapewnić sobie podjęcie pracy we flocie handlowej. Uzyskują oni wsparcie merytoryczne poznając warunki i wymagania przy podjęciu pracy na morzu pod różnymi banderami. Poza konsultacjami i profilowaniem każdego z Uczestników programu pod kątem spełniania przez niego wymagań do podjęcia nowej pracy otrzymują oni niezbędne kwalifikacje i przygotowanie odbywając wymagane szkolenia, których koszty pokrywane są w ramach rekonwersji.

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security w Szczecinie, a po ich ukończeniu i spełnieniu wymagań Uczestnicy mogą otrzymać zatrudnienie u nowego pracodawcy – naszego partnera POLARIS Maritime Services.

Szkolenia opłacane są w ramach programu rekonwersji przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. Co więcej ich uczestnicy nie tylko nie ponoszą kosztów ale także mają zapewnioną prace po ich odbyciu.

Powyższy program również skierowany jest do byłych żołnierzy służących także w innych rodzajach sił zbrojnych niż marynarka wojenna. Mogą oni także po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji po ukończeniu szkoleń specjalistycznych również podjąć interesującą i dobrze płatną prace na morzu.

Każda zainteresowana osoba uzyskaniem pracy na morzu otrzyma indywidualną informacje dotyczącą jego przypadku oraz możliwości kariery na morzu.

Powyższa oferta dotyczy jedynie pracy na morzu dla byłych żołnierzy na stanowiskach w działach pokładowych, mechanicznych i hotelowych.

W zakresie zdobywania kwalifikacji do pracy w charakterze członka zespołu uzbrojonej ochrony statku (Maritime Security Operative) więcej informacji możesz uzyskać:

Kurs Maritime Security Operator, Maritime Security Operative, MSO