Polish English German Russian


Szkolenie oficera ochrony obiektu portowego

Program szkolenia obejmuje

 • Informacje o rozwoju polityki bezpieczeństwa na morzu
 • Konwencje SOLAS i kod ISPS
 • Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi
 • Zapoznanie się z zagrożeniami na morzu i dla obiektów portowych
 • Rozpoznawanie przedmiotów niebezpiecznych i zasady postępowania w przypadku ich odkrycia
 • Elementy negocjacji kryzysowych, zachowania ludzkie, stosunków interpersonalnych i komunikacji
 • Przeszukania różnego rodzaju obiektów
 • Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami PFSO
 • Gotowości w sytuacjach awaryjnych, ćwiczeń oraz manewrów
 • Procedur administracyjnych dotyczących ochrony statku i portu
 • W czasie naszego szkolenia analizowane są najnowsze wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa na morzu, używane są atrapy i substytuty improwizowanych ładunków wybuchowych oraz środków odurzających
 • Zapoznanie ze specyfiką transportu morskiego i żeglugi

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są wysokokwalifikowani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa morskiego:

 • praktycy specjalizujący się w branży bezpieczeństwa morskiego w zakresie ochrony statków i obiektów portowych;
 • byli oficerowie Jednostki Specjalnej Marynarki Wojennej „FORMOZA” oraz Marynarki Wojennej;
 • byli oficerowie Ochrony Obiektu Portowego

Szkolenie jest prowadzone przez zespół wykładowców:

mgr inż. kmdr.ppor.rez. Sebastiana Kalitowskiego – absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, eksperta bezpieczeństwa morskiego, byłego żołnierza jednostki FORMOZA, biegłego sądowego z zakresu terroryzmu i terroryzmu morskiego, uczestnika szkoleń z zakresu negocjacji kryzysowych FBI Stanów Zjednoczonych, eksperta Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, m.in. wykonuje obecnie obowiązki oficera ochrony obiektu portowego PORT OKO.

mgr inż. kmdr. rez. Piotra Zegana – absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, specjalista w zakresie bezpieczeństwa obiektów portowych, a także wieloletni Oficera Ochrony Obiektu Portowego oraz wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa morskiego.

mjr.dr Angelikę Szymańską -absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale psychologii, wykładowca akademicki, psycholog wojskowy, specjalista w zakresie PTSD oraz zachowań ludzkich, zajmuje się m.in. przygotowywaniem żołnierzy wyjeżdżających na misje bojowe.

mgr Małgorzatę Unrug-Nowak – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu organizowanych przez SWPS. Posiada certyfikat w terapii PTSD.  W trakcie studiów była na stażu w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, gdzie pracowała z weteranami misji zagranicznych. Praktyki odbywała również w areszcie śledczym na Mokotowie, w oddziale zajmującym się opiniowaniem poczytalności osadzonych. Zawodowo związana z obszarem szkoleń sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Prowadziła szkolenia m.in. dla pracowników ministerstw z tematyki zakladnicznej oraz dla załóg statków i samolotów.

Czas trwania

 • łącznie: 23 godziny
 • wykłady: 17 godzin
 • ćwiczenia: 6 godzin
 • liczba dni: 7
 • Szkolenie na jachcie sy Bravo Zulu wraz z podróżą studyjną jachtem po portach polskiego wybrzeża łączny czas trwania 7 dni, zakwaterowanie, wyżywie przygotowywane przez uczestników z produktów zakupionych przez organizatora na jachcie pełnomorskim https://jachtbravozulu.pl/

Wymagania wstępne

Brak

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.
 • Opracowanie analizy ryzyka dla obiektów portowych odwiedzonych w czasie podróży studyjnej.

Termin ważności

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują międzynarodowe  Świadectwo przeszkolenia oficera ochrony obiektu portowego Certificate of Training for a Port Facility Security Officer wystawione na podstawie Konwencji SOLAS i wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uprawniające do wykonywania obowiązków Oficera Ochrony Obiektu Portowego. Ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.