• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

MARITIME SECURITY OPERATOR – MSO

MARITIME SECURITY OPERATOR – KURS ODNAWIAJĄCY UPRAWNIENIA

To kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w charakterze członka zespołu uzbrojonej ochrony statków – Marsec Operator.
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują nie tylko wszelkie wymagane certyfikaty do pracy w uzbrojonej ochronie statków, ale także niezbędną wiedzę i przeszkolenie praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w charakterze Maritime Security Operatora.

Szkolenie składa się z następujących przeszkoleń:

1. Świadectwo Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa / Basic Safety Training Certificate – szkolenie składa się z czterech modułów:
– elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

– indywidualnych technik ratunkowych

– ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

– bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

(dokument wydawany przez Urząd Morski, uprawnia do ubiegania się o wystawienie Książeczki Żeglarskiej wydawanej przez Urząd Morski niezbędnej do rozpoczęcia pracy na statku)

2. Maritime Tactical Casualty Care

3. On board tactical training

4. Maritime Firearms Knowledge

5. City & Guilds level 3 for Maritime Security Operators

6. Antypiracy + BMP4 Training

7. Świadectwo Przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony / Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties
(dokument wydawany przez Urząd Morski)

8. Świadectwo Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku / Certificate of Proficiency in security awareness
(dokument wydawany przez Urząd Morski, niezbędny dokument do rozpoczęcia pracy na statku)

dodatkowo uczestnicy kursu:

1. Przejdą badanie przeprowadzone przez wykwalifikowane psychologa celem pozyskania zaświadczenia o możliwości pracy z bronią

2. Otrzymają certyfikat zdrowia dla marynarzy (konieczne jest wykonanie odpowiednich badań przed kursem, osoby zakwalifikowane na kurs będą indywidualnie informowane o badaniach)

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– służba w jednostce mundurowej minimum 4 lata i uczestnictwo w misji bojowej w okresie nie dalszym niż 2008 r. (jest do wymagania stawiane przez pracodawców podczas poszukiwania zatrudnienia w branży Marsec Oper)
– znajomość j. angielskiego w stopniu minimum B1

– dobra kondycja fizyczna

– umiejętność pracy w grupie

– umiejętność pływania

– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

– posiadanie zaświadczenia o niekaralności

– posiadanie książeczki szczepień i aktualnego szczepienia na żółtą febrę

SPOSÓB OCENY:

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

CZAS TRWANIA: 8 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.

Cena obejmuje:

– ww przeszkolenia

– zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych

– wyżywienie 3 posiłki dziennie

– amunicję i niezbędne jednostki broni
– opiekę wykwalifikowanej kadry i instruktorów

– ubezpieczenie w trakcie szkolenia

– certyfikaty z następujących przeszkoleń: Świadectwo Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, Świadectwo Przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, Świadectwo Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW / ZAŚWIADCZEŃ / ŚWIADECTW

Nazwa przeszkolenia Termin ważności Pracodawca wymaga odnowienia dokumentu, co 12 miesięcy
Maritime Tactical Casualty Care 12 miesięcy

x

Maritime Firearms Competency Certificate 12 miesięcy

x

Świadectwo Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa // Basic Safety Training Certificate 5 lat
Świadectwo Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku // Certificate of Proficiency in security awareness bezterminowo
Świadectwo Przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony / Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties bezterminowo
Orzeczenie psychologiczne / Mental Health Evaluation Certificate 12 miesięcy

x

Świadectwo zdrowia dla marynarzy / MEDICAL CERTIFICATE for service at sea 2 lata

x

Anti-Piracy & BMP4 bezterminowo
City & Guilds level 3 Maritime Security Operators bezterminowo
Zaświadczenie o niekaralności / Clean Criminal Record 12 miesięcy

x

Informacje dodatkowe

W dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć:
– kopię aktualnego paszportu

– kopię aktualnej książeczki szczepień
– kopię / odpis przebiegu służby

– zaświadczenie o niekaralności

– wyniki badań (wskazanych indywidualnie dla każdego uczestnika)
– 6 zdjęć, format jak do dowodu osobistego

MARITIME SECURITY OPERATOR – KURS ODNAWIAJĄCY UPRAWNIENIA

To całościowy kurs odnawiający uprawienia Marsec Operatora.
W trakcie szkolenia uczestnicy odnawiają następujące certyfikaty i zaświadczenia:
– pierwszej pomocy – MTCC;
– posługiwania się bronią – MFCC;
– przechodzą badania psychologiczne – Mental Health Check
– odnowienie certyfikatu medycznego dla marynarzy – ENG 1.
– certyfikat DMC (Danish Medical Certificate) dla zainteresowanych za dopłatą

Możliwość zrobienia testu D&A (Drugs&Alcohol)

oraz przetłumaczenie dokumentów na j. angielski za dopłatą

SPOSÓB OCENY:

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

CZAS TRWANIA: 2 dni

KOSZT KURSU: jest ustalana indywidualnie w zależności od tego czy odnawiający jest cały pakiet dokumentów, czy poszczególne moduły, a także czy uczestnik korzysta z zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń odnawiających

Informacje dodatkowe

W dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć:

wyniki badań (wskazanych indywidualnie dla każdego uczestnika), ostatnie zaświadczenie medyczne dla marynarzy
1 zdjęcie, format jak do dowodu osobistego (do certyfikatu MFCC)

CRB (Criminal Record Check) nie starszy niż rok dla osób odbywających szklenie MFCC