• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE STCW

1. PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ / CERTIFICATE OF TRAINING IN MEDICAL FIRST AID

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.14.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 20 godziny
wykłady: 13 godziny
ćwiczenia: 7 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ukończenie przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Bezterminowo

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię dotychczasowych certyfikatów (świadectw przeszkoleń określone w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

2. PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM / CERTIFICATE OF TRAINING IN MEDICAL CARE

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.15.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 41 godziny
wykłady: 31 godziny
ćwiczenia: 10 godziny
liczba dni: 4 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ukończenie przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Bezterminowo

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię dotychczasowych certyfikatów (świadectw przeszkoleń określone w wymaganiach wstępnych)
Certyfikaty potwierdzające w/w przeszkolenia muszą być wydane przez polski Urząd Morski. W przypadku, jeżeli certyfikat został wydany w innym kraju, to oprócz certyfikatu należy przed rozpoczęciem przeszkolenia dostarczyć zaświadczenie wydane przez administracje morską kraju, w którym ten certyfikat został wydany, potwierdzające wydanie tego certyfikatu.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

3. PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – stopień wyższy / CERTIFICATE OF TRAINING IN ADVANCED FIRE FIGHTING

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 2.03.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 30 godziny
wykłady: 17 godziny
ćwiczenia: 13 godziny
liczba dni: 3 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ukończenie przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię dotychczasowych certyfikatów (świadectw przeszkoleń określone w wymaganiach wstępnych) oraz zdjęcie

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

4. PRZESZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY / CERTIFICATE OF PROFICIENCY FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SEURITY DUTIES

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 3.26.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 5 godziny
wykłady: 3 godziny
ćwiczenia: 2 godziny
liczba dni: 1 dzień

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Bezterminowo

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

5.PRZESZKOLENIE OFICERA OCHRONY STATKU / SHIP SECURITY OFFICER

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 3.19.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 15 godziny
wykłady: 10,5 godziny
ćwiczenia: 4,5 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie 12 miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Bezterminowo

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię niezbędne dokumenty (określone w wymaganiach wstępnych) oraz zdjęcie.
W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić WYCIĄG PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ] i dostarczyć go z kopią odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej wraz z kopią dotychczasowych CERTYFIKATÓW (świadectw przeszkoleń określonych w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

6.PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ –PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE – stopień wyższy / CERTIFICATE OF TRAINING IN ADVANCED FIRE FIGHTING – REFRESHMENT

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 2.03.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 8 godziny
wykłady: 3,5 godziny
ćwiczenia: 4,5 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: 180,00 zł
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię dotychczasowych certyfikatów (świadectw przeszkoleń określone w wymaganiach wstępnych) oraz zdjęcie
W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić WYCIĄG PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ] i dostarczyć go z kopią odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej wraz z kopią dotychczasowych CERTYFIKATÓW (świadectw przeszkoleń określonych w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

7.PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM – PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE / CERTIFICATE OF TRAINING IN MEDICAL CARE – REFRESHMENT

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO 1.15.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 9,5 godziny
wykłady: 8,5 godziny
ćwiczenia: 1 godziny
liczba dni: 1 dzień

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub świadectwa w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Bezterminowo

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię dotychczasowych certyfikatów (świadectw przeszkoleń określone w wymaganiach wstępnych)
Certyfikaty potwierdzające w/w przeszkolenia muszą być wydane przez polski Urząd Morski. W przypadku, jeżeli certyfikat został wydany w innym kraju, to oprócz certyfikatu należy przed rozpoczęciem przeszkolenia dostarczyć zaświadczenie wydane przez administracje morską kraju, w którym ten certyfikat został wydany, potwierdzające wydanie tego certyfikatu.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.