• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

SZKOLENIA dla ŻEGLARZY

  1. PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH
  1. PODSTAWOWA WIEDZA ŻEGLARSKA
  1. WEATHER ROUTING- POGODOWE PLANOWANIE PODRÓŻY JACHTU TURYSTYCZNEGO
  2. ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW

_________________________________________

I. PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH,

to kurs dedykowany żeglarzom uprawiającym żeglugę komercyjną, spełniający najnowsze wymagania dotyczące bezpiecznego, profesjonalnego, komercyjnego i regatowego żeglowania na jednostkach nie przekracających 500 jednostek  pojemności brutto (GT)

 1. Ile trwa kurs?

CZAS TRWANIA kursu obejmuje łącznie 40 godzin ćwiczeń i wykłądów, a certyfikat wystawiany przez administrację morską (Urząd Morski w Szczecinie) jest ważny przez 5 lat.

 1. Czego się nauczę na kursie poza spełnieniem wymagań zgodnie z rozporządzeniem?

Nasi instruktorzy nauczą Was m.in. nie tylko jak postępować w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy na jachcie i w morzu, nauczysz się jak zrzucać tratwę ratunkową, a nawet będziesz miał możliwość zobaczenia jak ona się otwiera, wejdziesz do niej i będziesz uczył się przetrwać na morzu, będziesz wchodził do tratwy i wychodził z niej a także odwracał ją gdy ta odwróci się na wodzie w wyniku silnego wiatru. Będziesz miał okazję pływać w specjalnym kombinezonie ratunkowym na jeziorze Dąbske, nauczymy Cię jak gasić pożar na jachcie a także jak poruszać się w dymie. Zaproponujemy jak skompletować i przygotować apteczkę na jachcie w oparciu o doświadczenie żeglarskie i taktyczne.

 1. Dlaczego zapraszamy Cię na szkolenie organizowane przez nas?

Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security powstał w 2007 roku i jest uznanym ośrodkiem przez organy administracji morskiej państwa. Tylko takie ośrodki mogą szkolić i poświadczać o pozytywnym zakończeniu szkolenia. Jesteśmy upoważnieni do wydania certyfikatu ukończenia szkolenia i na nasz wniosek Urząd Morski wydaje państwowy dokument potwierdzający zdobycie uprawnień zawodowych dla marynarzy zgodnie z IMO i STCW.

Przez 11 lat działania ośrodka przeszkoliliśmy kilkuset oficerów uzbrojonej ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy statków handlowych, a o naszym wysokim poziomie realizowanych szkoleń świadczą nie tylko pozytywnie realizowane audyty przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ale także wdrożony od 2008 roku system zarządzania jakością ISO 9001 certyfikowany i realizowany pod nadzorem jednego z najbardziej uznanych w branży morskich klasyfikatora Lloyd Register.(od 2018 roku certyfikat ISO9001:2015)

W 2018 roku nasz ośrodek jako jeden z pierwszych został uznany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do przeprowadzania szkoleń bezpieczeństwa dla żeglarzy wedle nowych przepisów prawnych. Certyfikat nr 4/2018. Nasz Ośrodek szkoleniowy jako jedyny w 2018 roku został również certyfikowany do przeprowadzania szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy żeglarskiej.

 1. Kurs kosztuje 700 pln (Aktualna promocja dla żeglarzy !!!) Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

 

 1. Termin ważaności certyfikatu
  Certyfikat bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych ważny jest  5 lat.

Szkolenie dla członków załóg jachtów komercyjnych ! Artykuł PDF

Informacje dodatkowe

Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

W celu zapisania się na kurs prosimy o wiadomość na adres :   zapisy@maritime-security.eu lub

kontakt telefoniczny pod nr. tel. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68

Nasz Ośrodek proponuję przyjazną formułę szkoleniową dla osób aktywnych zawodowo dla których żeglarstwo jest dodatkowym zajęciem w systemie weekendowym (2 sesji weekendowych –  sobota i niedziela).

 

Pozostałe szkolenia żeglarskie:

II. PODSTAWOWA WIEDZA ŻEGLARSKA

III. WEATHER ROUTING- POGODOWE PLANOWANIE PODRÓŻY JACHTU TURYSTYCZNEGO

IV . ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW

 

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. poz. 490

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181- tekst jednolity)

Wymaga się od członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”,

Zgodnie z powyższym każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego jest obowiązany posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

4) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek w.w. świadectwa przeszkoleń, mogą być zastąpione świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych.

 

 

 

 __________________________________________________

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA (moduły: ITR, p.poż.) PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE / BASIC SAFETY TRAINING – REFRESHMENT

PAKIET ZAWIERA:
indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
przeciwpożarowy – stopień podstawowy

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 16 godziny
wykłady: 8 godziny
ćwiczenia: 8 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.

Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem  przeszkolenia,  oraz  6 miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed rozpoczęciem przeszkolenia.
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń  w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię niezbędne dokumenty (określone w wymaganiach wstępnych).
W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić WYCIĄG PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ] i dostarczyć go z kopią odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej wraz z kopią dotychczasowych CERTYFIKATÓW (świadectw przeszkoleń określonych w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.