• Polski
 • English
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

SZKOLENIA DLA ŻEGLARZY- zintegrowany kurs bezpieczeństwa – BASIC SAFETY TRAINING

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA (4 moduły: ITR, med., p.poż, bezp.) / BASIC SAFETY TRAINING, JEST TO KURS DEDYKOWANY DLA ŻEGLARZY UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLUGĘ KOMERCYJNĄ

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. poz. 490

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181)

Wymaga się od członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”,

 

Zgodnie z powyższym każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego jest obowiązany posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

4) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek w.w. świadectwa przeszkoleń, mogą być zastąpione świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych.

 

 1. Ile trwa kurs?

CZAS TRWANIA kursu obejmuje łącznie 67,5 godzin (zgodnie z wymogami konwencji STCW), a certyfikat wystawiany przez administrację morską

(Urząd Morski w Szczecinie) jest ważny przez 5 lat.

Nasz Ośrodek proponuję przyjazną formułę szkoleniową dla osób aktywnych zawodowo dla których żeglarstwo jest dodatkowym zajęciem w systemie weekendowym (2 sesji weekendowych – piątek popołudniu, sobota i niedziela).

 1. Czego się nauczę na kursie poza spełnieniem wymagań zgodnie z rozporządzeniem?

Nasi instruktorzy nauczą Was m.in. nie tylko jak postępować w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy na jachcie i w morzu, nauczysz się jak zrzucać tratwę ratunkową, a nawet będziesz miał możliwość zobaczenia jak ona się otwiera, wejdziesz do niej i będziesz uczył się przetrwać na morzu, będziesz wchodził do tratwy i wychodził z niej a także odwracał ją gdy ta odwróci się na wodzie w wyniku silnego wiatru. Będziesz miał okazję pływać w specjalnym kombinezonie ratunkowym na jeziorze Dąbske, nauczymy Cię jak gasić pożar na jachcie a także jak poruszać się w dymie. Zaproponujemy jak skompletować i przygotować apteczkę na jachcie w oparciu o doświadczenie żeglarskie i taktyczne.

 1. Dlaczego zapraszamy Cię na szkolenie organizowane przez nas?

Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security powstał w 2007 roku i jest uznanym ośrodkiem przez organy administracji morskiej państwa. Tylko takie ośrodki mogą szkolić i poświadczać o pozytywnym zakończeniu szkolenia. Jesteśmy upoważnieni do wydania certyfikatu ukończenia szkolenia i na nasz wniosek Urząd Morski wydaje państwowy dokument potwierdzający zdobycie uprawnień zawodowych dla marynarzy zgodnie z IMO i STCW.

Przez 11 lat działania ośrodka przeszkoliliśmy kilkuset oficerów uzbrojonej ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy statków handlowych, a o naszym wysokim poziomie realizowanych szkoleń świadczą nie tylko pozytywnie realizowane audyty przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ale także wdrożony od 2008 roku system zarządzania jakością ISO 9001 certyfikowany i realizowany pod nadzorem jednego z najbardziej uznanych w branży morskich klasyfikatora Lloyd Register.

 1. Kurs kosztuje 850 pl (Aktualna promocja !!!) Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

W celu zapisania się na kurs prosimy o wiadomość na adres :   zapisy@maritime-security.eu

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

 _____________________________________________________

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA (moduły: ITR, p.poż.) PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE / BASIC SAFETY TRAINING – REFRESHMENT

PAKIET ZAWIERA:
indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
przeciwpożarowy – stopień podstawowy

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 16 godziny
wykłady: 8 godziny
ćwiczenia: 8 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: Aby poznać aktualną cenę i warunki napisz do nas @ lub skontaktuj się na FB. Zawsze możesz też  zadzwonić.

Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem  przeszkolenia,  oraz  6 miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed rozpoczęciem przeszkolenia.
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń  w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię niezbędne dokumenty (określone w wymaganiach wstępnych).
W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić WYCIĄG PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ] i dostarczyć go z kopią odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej wraz z kopią dotychczasowych CERTYFIKATÓW (świadectw przeszkoleń określonych w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

 

WEATHER ROUTING- POGODOWE PLANOWANIE PODRÓŻY JACHTU TURYSTYCZNEGO