Polish English German Russian


STCW dla żeglarzy – Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych

STCW DLA ŻEGLARZY. SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH (Basic Safety Training Certificate on Commercial Yachts)

JEŚLI JESTEŚ ŻEGLARZEM, A NIE MARYNARZEM TO ZDOBYWAJ KWALIFIKACJE DLA ŻEGLARZY KOMERCYJNYCH

To szkolenie szkolenie pojawiło się w ustawie w 2018 roku i można je nazwać “prawdziwym” szkoleniem STCW dla żeglarzy. W czasie 40 godzinnego szkolenia „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” będziemy szkolić się w zakresie obszarów bezpieczeństwa: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwsza Pomoc Medyczna oraz Szkolenie Przeciwpożarowe. Szkolenie STCW dla żeglarzy obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa niezbędną dla załóg jachtów komercyjnych, żaglowców, a nie dużych statków. Statki są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy czy motorowy ale przede wszystkim posiadają inny sprzęt. Dlatego w czasie tego szkolenia Uczestnicy będą uczyć się wykorzystywać indywidualne i zespołowe środki ratunkowe, sprzęt ppoż czy sprzęt medyczny taki jaki używany jest na jachtach i żaglowcach.  spełniających wymogi Konwencji SOLAS. Na których najprawdopodobniej nie będą nigdy pływać.

Ośrodek Maritime Safety & Security z myślą o żeglarzach z całej Polski organizuje to szkolenie weekendowo gdyż jest ono krótsze niż szkolenie STCW jakie muszą odbywać marynarze pływający na statkach, które obejmuje konwencja SOLAS. Szkoląc się w zakresie wiedzy potrzebnej
do żeglugi jachtami lub żaglowcami oraz ucząc się obsługi sprzętu takiego jaki znajduje się na wyposażeniu jachtu lub żaglowca nie tylko zyskujemy wymierną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu, który znajduje się na jednostkach którymi pływamy ale także oszczędzamy czas.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIE STCW DLA ŻEGLARZY PROWADZONE W OŚRODKU SZKOLENIOWYM MARITIME SAFETY & SECURITY?

Kontaktując się z ośrodkami szkolącymi marynarzy powyższej wiedzy o różnicach w szkoleniach w zdecydowanej większości się nie otrzyma, bo albo sami o tym nie wiedzą lub proponują ukończenie szkolenia ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA, który te ośrodki mają w ofercie. Natomiast nie mają uznania do prowadzenia PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA JACHTACH KOMERCYJNYCH, które otrzymuje się po przejściu audytu w Ministerstwie Infrastruktury. Do niedawna jedynie nasz Ośrodek posiadał takie uznanie.
Pasjonując się żeglarstwem od 38 lat, a od 15 lat szkoląc marynarzy w Ośrodku Szkoleniowym Maritime Safety & Security z wielką radością przyjeliśmy informacje o nowych możliwościach szkoleń żeglarzy komercyjnych w oparciu o program szkoleniowy stworzony z myślą o żeglarzach
i sprzęcie z którym maja do czynienia na swoich jednostkach. Nasz ośrodek jako pierwsza morska jednostka edukacyjna wystąpiła o uznanie do przeprowadzanie tego typu szkoleń do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, które po audycie kontrolnym, sprawdzeniu programu, posiadanego sprzętu i kadry szkoleniowej zostało nam przyznane. W zakresie prowadzenia tego szkolenia pod wzgledem jakości byliśmy także audytowani przez najstarsze towarzystwo ubezpieczeniowe na świecie wiodące prym w świecie żeglugi brytyjskie LLoyd Register,
które od 2008 roku nadzoruje jakość świadczonych przez nas usług.

Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa (safety) w żegludze jachtowej. Zapoznają i uczą się obsługiwać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe, poznają metody ich wodowania (w czasie każdego ze szkoleń otwieramy tratwę ratunkową)
i długotrwałego przebywania w morzu “sea survival”, uczą się technik ratowania rozbitków z morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec, organizacji holowania jednostki w sytuacjach awaryjnych i na wzburzonym morzu w przypadku akcji ratowniczej, postępowania
w przypadku hipotermii, utraty przytomności, sposobów prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku krwawienia, zwęglenia, oparzeń i porażeń prądem, przygotowania poszkodowanego w wyniku wypadku w czasie rejsu do transportu. Uczą się gaszenia pożarów z użyciem środków gaśniczych dostępnych na jachcie. Poznają zasady i sposoby postępowania w przypadku przebicia kadłuba i przecieku grożącego zatonięciem jednostki. Rozmawiamy o zagrożeniach zderzenia z UFO (Unidentified Floating Object). Omawiamy oraz wskazujemy sposoby postępowania w przypadku takich sytuacji. W czasie ćwiczeń praktycznych uczą się udzielania pomocy w najczęstszych i najbardziej prawdopodobnych urazach z jakimi mamy do czynienia na jachtach, szycia ran.

DLACZEGO ŻEGLARZ NIE MUSI SIĘ SZKOLIĆ TAK JAK MARYNARZ ? – dowiesz sie z artykułu w którym omówiono szkolenia z zakresu bezpieczeństwa STCW:

https://maritime-security.eu/artykuly/szkolenia-stcw-dla-zeglarzy-jaki-kurs-wybrac-plywajac-na-zaglowcach-i-jachtach/

ODNOWIENIE STCW DLA ŻEGLARZY

Jeśli ukończyłeś szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i masz już certyfikat Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, które zdobyłeś w innej morskiej jednostce edukacyjnej, a minął już 5 letni termin ważności skontaktuj się z nami.

CZYM JEST JACHT SECURITY WIEDZA, KTÓRĄ OTRZYMASZ JEDYNIE NA NASZYM KURSIE STCW DLA ŻEGLARZY

W języku angielskim termin “bezpieczeństwo morskie” dzieli się na “maritime safety” i “maritime security”. Pierwsze dotyczy tego o czym wcześniej mówiliśmy m.in. zagrożeń pożarem, utonięciem jednostki, wypadnięciem człowieka za burtę, współpracy z SAR, operacji MEDAVAC czy urazów i wypadków na morzu. “Maritime security” czy w naszym wypadku “jacht security” to zagrożenia atakiem pirackim czy terrorystycznym, wykorzystaniem nas czy naszej jednostki do przerzutu narkotyków, kidnapinng, spotkanie na morzu z nielegalnym imigrantami na Morzu Śródziemnym, Kanale La Manche czy przemytnikami, itd. Jachty to obecnie najczęściej wykorzystywany środek przerzutu kokainy do Europy. W ciągu ostatniego roku zatrzymano w czasie próby przemytu 132 jachty, a wśród nich dwa pływały pod polską banderą.To także nowe i nie do końca zrozumiałe zagrożenie interakcjami z orkami iberyjskimi u wybrzeży Portugalii i Hiszpani oraz w Cieśninie Gibraltarskiej. Marynarze są najczęściej uprowadzaną grupą zawodową dla okupu. Uprowadzani czasem bywają także żeglarze. Stefan Viktor Okonek, Henrike Dielen, Jurgen Kantner, Sabine Merz, Florent Lemacon, Jean i Scot Adamus, Krzysztof Zabłocki czy Peter Blake to jedni z wielu żeglarzy, którzy byli uprowadzani przez piratów lub terrorystów, a niektórzy z ich rąk zginęli. Powiemy Ci jak postępować w przypadku ataku i jak ich unikać.

Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security powstał w 2007 roku i jest uznanym ośrodkiem przez organy administracji morskiej państwa. Tylko takie ośrodki mogą szkolić i poświadczać o pozytywnym zakończeniu szkolenia. Jesteśmy upoważnieni do wydania certyfikatu ukończenia szkolenia i na nasz wniosek Urząd Morski wydaje państwowy dokument potwierdzający zdobycie uprawnień zawodowych dla marynarzy zgodnie z IMO i STCW.

Przez 11 lat działania ośrodka przeszkoliliśmy kilkuset oficerów uzbrojonej ochrony statków pływających w rejonie Rogu Afryki oraz marynarzy statków handlowych, a o naszym wysokim poziomie realizowanych szkoleń świadczą nie tylko pozytywnie realizowane audyty przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ale także wdrożony od 2008 roku system zarządzania jakością ISO 9001 certyfikowany i realizowany pod nadzorem jednego z najbardziej uznanych w branży morskich i najstarszego na świecie klasyfikatora brytyjskiego Lloyd Register.

W 2018 roku nasz ośrodek jako jeden z pierwszych został uznany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do przeprowadzania szkoleń bezpieczeństwa dla żeglarzy wedle nowych przepisów prawnych.
Nasz Ośrodek szkoleniowy jako jedyny w 2018 roku został również certyfikowany do przeprowadzania szkoleń z zakresu podstawowej wiedzy żeglarskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat, który jest równoważny z przeszkoleniem Basic Training STCW. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia uczestnicy mogą wystąpić do Urzędu Morskego w Szczecinie lub w Gdyni o zawodową Książeczkę Żeglarską Seaman’s Book.

Wykładowcy kursu STCW dla żeglarzy: nasi instruktorzy PDF

Koszt szkolenia „Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach  STCW dla żeglarzy– 1450 zł + 20 zł opłata za wydanie międzynarodowego certyfikatu przez Urząd Morski w Szczecinie.

Więcej informacji: office@maritime-security.eu,

tel. 91 433 63 60, 731 703 103

Zobacz filmy z naszych szkoleń STCW dla żeglarzy:

https://www.youtube.com/watch?v=qBJ7-5Xeuz4&t=88s

https://www.youtube.com/watch?v=JQkgLhEHvQw

https://www.youtube.com/watch?v=BYxJ5X7G35A

https://www.youtube.com/watch?v=sTjQXYgwsb4

https://www.youtube.com/watch?v=MYQwtorK2c4

https://www.youtube.com/watch?v=i2Unh_WycFM

https://www.youtube.com/watch?v=0tdLhfxYlIo