Polish English German Russian


Sprawowanie opieki nad chorym- Training in medical care

Sprawowanie opieki nad chorym- Training in medical care- IMO 1.15

Informacje podstawowe

Przeszkolenie Sprawowanie opieki nad chorym- Training in medical care- IMO 1.15 opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Program kursu Sprawowanie opieki nad chorym- Training in medical care obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznawanie zatrzymania krążenia u dorosłego, postępowanie z chorym nieprzytomnym, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, wykonywanie defibrylacji, ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznawanie i opatrywanie złamań, opatrywanie oparzeń termicznych i prądem elektrycznym, postępowanie z chorym we wstrząsie, rozpoznawanie i leczenie doraźne podstawowych schorzeń w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, postępowanie w przypadku podejrzenia chorób przenoszonych drogą płciową i tropikalnych, wykonywanie płukania żołądka, rozpoznawanie zatrucia, stwierdzanie zgonu i rozpoznawanie nieodwracalnych znamion śmierci.

Czas trwania

  • łącznie: 41 godzin
  • wykłady: 31 godzin
  • ćwiczenia: 10 godzin
  • liczba dni: 4

Wymagania wstępne

    Posiadanie ważnych świadectw przeszkolenia w zakresie:

        udzielania pierwszej pomocy medycznej (Training in Medical First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później

        elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (Basic Safety Training in Elementary First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną kopię wyżej wskazanych świadectw.

Informacje dodatkowe

  • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu telefonicznie lub drogą mailową 
  • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Sposób oceny

    Wykłady – zaliczenie w formie testu.

    Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia Sprawowanie opieki nad chorym- Training in medical care jest ważne 5 lat.

Zobacz filmy z naszych szkoleń:

Zobacz filmy z naszego szkolenia:

https://www.youtube.com/watch?v=3_NXOkZF1I0

https://www.youtube.com/watch?v=8tqQe-tD_PM

https://www.youtube.com/watch?v=IgiBXT7kSkI

https://www.youtube.com/watch?v=9J2vf9Ym0ZE

https://www.youtube.com/watch?v=64_luMBI9UY

https://www.youtube.com/watch?v=OHtDViFs8nc