Polish English German Russian


Elementarne zasady udzielania I pomocy medycznej – Basic safety training in elementary first IMO 1.13

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.13.

Program kursu obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznanie zatrzymania krążenia, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zabezpieczenie poszkodowanego w szoku pourazowym, udzielenie pierwszej pomocy przy oparzeniach.

Czas trwania

  • łącznie: 11 godzin
  • wykłady: 5,5 godziny
  • ćwiczenia: 5,5 godziny
  • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

  • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu  telefonicznie lub drogą mailową .

Sposób oceny

    Wykłady – zaliczenie w formie testu.

    Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.