Polish English German Russian


CUMOWNIK

OPIS SZKOLENIA:

Zasady bezpiecznego cumowania

Współpraca z bosmanem portu, pilotami oraz kapitanem

Komendy, terminy i sygnały dla cumownika

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zadania i obowiązki cumownika

Narzędzia pracy i ich zastosowanie w tym nauka wiązania węzłów

Sposób oceny

  • Wykłady
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

brak

Jest to szkolenie 8-godzinne kończące się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.