• Polski
 • English
 • ANTY PIRACY TRAINING
  ANTY PIRACY TRAINING
 • CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  CREW MEMBER on COMERCIAL YACHTS
  SAFETY TRAINING
 • PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
  PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
 • Skontaktuj się z nami !
  Skontaktuj się z nami !
  Get in touch !
 • Maritime Firearms Competency Certificate
  Maritime Firearms Competency Certificate
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych

Zapraszamy na przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych w terminie 29,30.11-01.12.2019 r.

Koszt udziału w szkoleniu: 780 zł.

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych! Artykuł PDF

Szkolenia odnawiające dla MSO: MFCC, MTCC, FPOSI oraz Basic Training STCW

Zapraszamy na szkolenia odnawiające Maritime Firearms Competency Refresher, Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (możliwość zorganizowania dodatkowo kursu FPOSI jeśli znajdą się chętni i zainteresowani) dla operatorów i personelu maritime security.

Dodatkowo istnieje szansa odnowienia certyfikatów Basic Training STCW oraz medycznych: ENG 1, Danish Medical, PCC oraz badań psychologicznych MH.
Szkolenie MFCC i MTCC odbędzie się w dniach 26-27.09.2019 roku, pozostałe certyfikaty w zależności od potrzeb.
Szkolenie strzeleckie zostanie przeprowadzone z następujących jednostek broni:

STEYR SCOUT .308,

L1A1 SLR (FN FAL)

Alternatywnie:

AK-47, DRAGUNOV

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo pod adresem: office@maritime-security lub telefonicznie +48 91 433 63 60 lub +48 602 67 11 67

Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach żaglowych 30.08-31.08 2019

Zapraszamy na obowiazkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla załóg jachtów komercyjnych. W programie m.in. jak postepować w przypadku pożaru na jachcie, jak ewakuować się z płonącego jachtu i budynku, „sea survival”, współpraca ze śmigłowcem SAR; postępowanie w przypadku najczęstszych urazów i wypadków na jachtach, zaopatrywanie i szycie ran. Kurs dostosowany do specyfiki jachtingu w odróżnieniu od standardowych kursów Basic Training STCW, które adresowane są dla załóg statków morskich.

Szkolenie na Oficera Ochrony Obiektu Portowego (Port Facility Se

Zapraszamy na szkolenie Oficera Ochrony Obiektu Portowego, które odbędzie się w naszym ośrodku w dniach 26,27,28.08.2019 roku.
Więcej informacji pod numerem tel. + 91 433 63 60 lub 602671167, zapisy@maritime-security.eu

Odnowienie certyfikatów MFCC, MTCC oraz MH i ENG 1 dla MSO

Zapraszamy na szkolenia Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC) odnawiające uprawnienia dla operatorów i personelu maritime security oraz odnowienie certyfikatów ENG 1 (chętni na odnowienie badań muszą zgłosić swój akces do 14.08.2019 roku) oraz badań psychologicznych.
Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23.08.2019 roku.
strzelamy z następujących jednostek broni:

STEYR SCOUT .308,

L1A1 SLR (FN FAL)

Alternatywnie AK-47, DRAGUNOV

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo

pod adresem: office@maritime-security lub telefonicznie +48 91 433 63 60 lub +48 602 67 11 67

Szkolenie na Oficera Ochrony Statku (Ship Security Officer)

Zapraszamy na szkolenie Oficera Ochrony Statku (SSO) skierowane do marynarzy podnoszących swojekwalifikacje, ktore odbędzie sie w naszym ośrodku w dniach 22-23.08.2019 roku.
Więcej informacji pod numerem tel. +91 433 63 60 lub 602671167

SZKOLENIE Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC) oraz odnowienie kursów STCW BASIC TRAINING dla MSO.

Zapraszamy na szkolenia Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC), a także na odnowienie kursu STCW BASIC TRAINING odnawiające uprawnienia dla operatorów i personelu maritime security w dn. 29-30.06.2019 r

strzelamy z następujących jednostek broni:

STEYR SCOUT .308,

L1A1 SLR (FN FAL)

Alternatywnie AK-47, DRAGUNOV

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo

pod adresem: office@maritime-security lub telefonicznie +48 91 433 63 60 lub +48 602 67 11 67

SZKOLENIE Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC) 15.06-16.06 2019

SZKOLENIE Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC)

Zapraszamy na szkolenia Maritime Firearms Competency Refresher Course oraz Maritime Tactical Casualty Care Refresher Course (TCCC) odnawiające uprawnienia dla operatorów i personelu maritime security w dn. 15-16.05.2019 r

strzelamy z następujących jednostek:

STEYR SCOUT .308,

L1A1 SLR (FN FAL)

Alternatywnie AK-47, DRAGUNOV

Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo

pod adresem: office@maritime-security lub telefonicznie +48 91 433 63 60 lub +48 602 67 11 67

SZKOLENIE ,,BEZPIECZEŃSTWO NA JACHTACH KOMERCYJNYCH” 15.06-16.06 2019


SZKOLENIE „BEZPIECZEŃSTWO NA JACHTACH KOMERCYJNYCH”.
 
 
 
Zapraszamy na szkolenie dla żeglarzy pływających na jachtach komercyjnych: BEZPIECZEŃSTWO NA JACHTACH KOMERCYJNYCH w dniach 15-16.06.2019 roku.  
Szkolenie adresowane do żeglarzy komercyjnych stanowiących załogi jachtów komercyjnych którzy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych, którzy muszą odbyć obowiązkowe przeszkolenie Zintegrowany kurs bezpieczeństwa / Basic safety training lub jeśli stanowią załogi jachtów komercyjnych o pojemności poniżej 500 GT zgodnie z §7  ust. 3 ww. ustawy mogą odbyć Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, a także dla wszystkich żeglarzy chcących zdobyć umiejętności i wiedze z zakresu bezpieczeństwa.
 
Szkolenie obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe.  
TRYB WEEKENDOWY
ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,
TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 11 67. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji :
na www->https://maritime-
security.eu/szkolenia-dla-zeglarzy/

Cena promocyjna 780 zł, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski
 

18-19.05.2019 r – SZKOLENIE ODNAWIAJĄCE UPRAWNIENIA i CERTYFIKATY MFCC/MTCC/MH/STCW

Zapraszamy na szkolenie w dn. 18-19.05.2019 r – do
Szczecina/Pucic.

Pakiet szkoleniowy składa się z modułów:
MFCC (STEYR SCOUT .308,
L1A1 SLR (FN FAL), AK-47, DRAGUNOV);
/MTCC/MENTAL HEALTH/możliwość odnowienia STCW;
Więcej informacji o kursie odnawiającym uzyskają Państwo od pracownika biura
Maritime Safety & Security, prosimy o kontakt pod adresem:
office@maritime-security.eu , tel 91 433 63 60

Kurs odnawiający uprawnienia BASIC SAFETY TRAINING -ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA STCW 18-19.05.2019

18.05.2019 – zajęcia z INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH
19.05.2019 – zajęcia P.POŻ

Cena 550 zł dla żeglarzy
(Cena nie zawiera kosztu certyfikatu wydawanego przez Urząd Morski – 20 zł, ważność 5 lat)

Należy pamiętać, że aby szkolenie BASIC TRAINING STCW zostało uznane i kurs można było odnowić należy:
– udokumentować 6 miesięczną praktykę pływania (potwierdzoną wpisami w zawodowej Książeczce Żeglarskiej (nie sportowej) oraz
– posiadać certyfikat STCW, który jest ważny lub utracił ważność nie później niż rok od daty rozpoczęcia szkolenia

TERMIN 18-19.05.2019r. – TRYB WEEKENDOWY

ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,

TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji w PDF->oferta odnowienia STCW – PDF

BEZPIECZEŃSTWO na JACHTACH KOMERCYJNYCH 18-19.05.2019 oraz 25.05.2019- kurs z zakresu bezpieczeństwa dla członków załóg jachtów komercyjnych do 500 jednostek pojemności brutto (GT)

Istnieje szansa na organizację szkolenia w czasie jednego weekendu (dla osób przyjeżdżających z kraju) 17.05.(rozpoczęcie zajęć o godz. 12 00, 18,19.05.2019)

Szkolenie adresowane dla żeglarzy komercyjnych stanowiących załogi jachtów komercyjnych którzy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych, którzy muszą odbyć obowiązkowe przeszkolenie Zntegrowany kurs bezpieczeństwa / Basic safety training lub jeśli stanowią załogi jachtów komercyjnych o pojemności poniżej 500 GT zgodnie z §7  ust. 3 ww. ustawy mogą odbyć Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych, a także dla wszystkich żeglarzy chcących zdobyć umiejętności i wiedze z zakresu bezpieczeństwa.

Wybierając to 40 godzinne szkolenie będziemy uczestniczyć w szkoleniu, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe i obejmuje wiedzę niezbędną dla załóg jachtów komercyjnych a nie statków, które są zdecydowanie większą organizacją niż jacht żaglowy. Powyższe szkolenie jest przez to krótsze  i możliwe do realizacji w ciągu 3 do 4 dni szkoleniowych. Różnice w obu rozpatrywanych kursach w czasie ich trwania pokrywają się także w różnicach programowych. W skróconym szkoleniu dla żeglarzy komercyjnych nie ma już na przykład całkowicie zbytecznego dla żeglarzy ale istotnego dla marynarzy „Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej”, które jest częścią zintegrowanego kursu bezpieczeństwa dla załóg statków morskich.

TERMIN 18-19.05.2019r. cz. I , 25.05.2019r. cz. II – TRYB WEEKENDOWY

ZAPISY : E-MAIL : zapisy@maritime-security.eu,

TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji :

w PDF -> OFERTA PDF

na www->https://maritime-security.eu/szkolenia-dla-zeglarzy/

Cena promocyjna 780 zł, cena nie zawiera opłaty 20 zł /certyfikat wydawany przez Urząd Morski

WESOŁYCH i SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH życzy

MARITIME SAFETY & SECURITY

Imiranci porwali statek MV Elhiblu 1. Wezwano maltańskie siły specjalne.


fot. MV Elhiblu 1 , źródło : corporatedispatch.com
Migranci porwali statek handlowy, który uratował ich u wybrzeży Libii, a teraz zmierza w kierunku Malty, powiedział wicepremier Włoch Matteo Salvini i władze Malty w środę, 27 marca

108 imigrantów zostało uratowanych przez statek towarowy MV Elhiblu 1, a porwano statek, kiedy stało się jasne, że planuje zabrać ich z powrotem do Libii, według strony internetowej włoskiego dziennika Corriere della Sera i włoskich agencji informacyjnych.
„To nie są migranci w niebezpieczeństwie – są piratami, zobaczą Włochy tylko przez teleskop ”- powiedział Salvini, który rozprawił się z nielegalną imigracją, w tym zamknął porty Włoch dla statków charytatywnych, odkąd objął urząd w czerwcu ubiegłego roku .Ppowiedział, że nawiązano kontakt z kapitanem statku, gdy tankowiec znajdował się 30 mil morskich od Malty.

„Kapitan wielokrotnie oświadczał, że nie kontroluje statku i że wraz z załogą byli zmuszani i zastraszani przez wielu migrantów, aby udali się na Maltę” – dodał AFM. Statek zatrzymał się przed wejściem na wody maltańskie, a następnie wysłano specjalny zespół operacyjny na pokład, który go zabezpieczył. Statek został odeskortowany do portu Valletta w celu przekazania policji maltańskiej i przeprowadzenia dalszych dochodzeń. Nie jest powiedziane , czy personel musiał użyć siły.
źródło: gcaptain.com, corporatedispatch.com, iol.co.za;

8.04.2019r. SECURITY AWARNESS, czyli przeszkolenie w zakresie PROBLEMATYKI OCHRONY na STATKU

Zapraszamy na szkolenie SECURITY AWARNESS TRAINING FOR ALL SEAFARERS, czyli przeszkolenie w zakresie PROBLEMATYKI OCHRONY na STATKU, które jest szkoleniem obowiązkowym dla wszystkich ubiegających się o książeczkę żeglarską do pracy na statkach morskich.

Zaczynamy dnia 08.04.2019r. o godzinie 09:00 na ul. Dębogórskiej 22, I piętro, sala 114. Czas trwania 4 godziny

Cena promocyjna 150 zł ( nie zawiera opłaty 20 zł /za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski)

ZAPISY : E-MAIL: zapisy@maritime-security.eu,
TEL. 91 433 63 60 lub 602 67 20 68. Liczba miejsc ograniczona.