Polish English German Russian


Szkolenia medyczne z zakresu elementarnych zasad udzielania I pomocy (Elementary First Aid) , I pomocy (First Aid) czy Opieki medycznej (Medical care) są szkoleniami obowiązkowymi dla marynarzy w zakresie w zależności od zajmowanego przez nich stanowiska i wynikają wprost z Konwencji STCW https://pl.wikipedia.org/wiki/STCW . Istnieje także możliwość wsparcia merytorycznego w zakresie działań medycznych prowadzonych na morzu oraz konsultacji z dyżurującym lekarzem w ramach Morskiej Służby Asysty Telemedycznej (służby TMAS). W Polsce Morska Służba Asysty Telemedycznej(Służba TMAS) została powołana na podstawie art. 125 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań państwa związanych z udzielaniem porad medycznych drogą radiową na morzu. Zadania te realizuje w naszym kraju:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej http://www.ucmmit.gdynia.pl
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia
tel. +48 58 699 84 60, fax. +48 58 699 84 62
e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl

Oprócz Międzynarodowego przewodnika medycznego dla statków (International Medical Guide for ships), który jest przedstawiany w naszym ośrodku na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa STCW dla żeglarzy https://szkoleniadlamarynarzy.pl/kursy/przeszkolenie-z-zakresu-bezpieczenstwa-na-jachtach-komercyjnych/ stworzono następne interesujące narzędzie wspierające działania medyczne na morzu jakim jest nowa bezpłatna aplikacja medyczna dla marynarzy – Mariners Medico Guide.

Ta bezpłatna aplikacja to kompleksowy przewodnik medyczny do wykorzystania na morzu, który został opracowany na zlecenie norweskiego Gard, P&I Club z siedzibą w Norwegii (ubezpiecza około 18 000 statków na całym świecie) oraz przez Norweskie Centrum Medycyny Morskiej i Nurkowej. Aplikacja została zatwierdzona przez Norweski Urząd Morski jako krajowy odpowiednik dla Międzynarodowego Przewodnika Medycznego WHO dla Statków (International Medical Guide for Ships).

Z Mariners Medico Guide   można korzystać poprzez stronę www.MedicoGuide.no

lub pobrać aplikację z App Store, Google Play. Aplikacja została tak skonstruowana, że można także korzystać z niej w trybie offline.

przewodnik video po aplikacji: https://vimeo.com/760266165/15994749d4.

Aplikacja może być przydatna nie tylko marynarzom i żeglarzom ale także innym osobom, które potrzebować będą wsparcia merytorycznego w zakresie I pomocy i działań medycznych dlatego warto o niej wiedzieć.