Polish English German Russian


https://www.youtube.com/watch?v=qBJ7-5Xeuz4

Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach – “STCW dla żeglarzy”

W dniach 12-13.01 – zajęcia on-line, 15-16.01 – zajęcia stacjonarne. Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security zaprasza żeglarzy na Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach – STCW dla żeglarzy, które jest obowiązkowym szkoleniem dla załóg jachtów komercyjnych i oficerów na żaglowcach, a także szkoleniem podnoszącym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich zainteresowanych żeglarzy.

Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa safety i security w żegludze jachtowej. Zapoznają i uczą się jak używać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe. Uczą się technik ratowania rozbitków z morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec , organizacji holowania jednostki w sytuacjach awaryjnych i na wzburzonyM. Zdobywają wiedzę praktyczną z zakresu I pomocy medycznej w warunkach jachtowych uczą się praktycznie gaszenia pożarów z użyciem środków gaśniczych dostępnych na jachcie.  Poznają zasady i sposoby postępowania w przypadku przebicia kadłuba.  W ramach ćwiczeń z sea survivalu na wodach J.Dąbie uczestnicy wodują i otwierają tratwę ratunkowa, ucząc się jak odwrócić wywrócona tratwę gdy otworzy się do góry dnem.  Z zakresu security uczestnicy zdobywają wiedzę o atakach pirackich i napadach na jachty oraz wykorzystywaniu jachtów  do nielegalnego przerzutu narkotyków.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat, który jest równoważny z przeszkoleniem Basic Training STCW. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia uczestnicy mogą wystąpić do Urzędu Morskego w Szczecinie lub w Gdyni o zawodową Książeczkę Żeglarską Seaman’s Book.

Koszt szkolenia Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach – 1250 zł + 20 zł opłata za wydanie międzynarodowego certyfikatu przez Urząd Morski w Szczecinie.

Więcej informacji: office@maritime-security.eu

tel. 91 433 63 60, 602671167

www.szkoleniadlamarynarzy.pl