Polish English German Russian


Zapraszamy na kompleksowe szkolenie “Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” – certyfikowane międzynarodowych dokumentem wydanym przez organy morskiej administracji państwowej szkolenie zgodnie z Konwencją  STCW dla żeglarzy. 

Obowiązkowe szkolenie dla członków załóg komercyjnych i dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się jak postępować w sytuacjach  zagrożenia bezpieczeństwa na jachtach „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”, obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe- Sea survival, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe.

Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa (safety) w żegludze jachtowej. Zapoznają i uczą się obsługiwać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe, poznają metody ich wodowania i długotrwałego przebywania, uczą się technik ratowania rozbitków z powierzchni morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec, organizacji holowania jednostki w sytuacjach awaryjnych, postępowania w przypadku hipotermii, utraty przytomności, sposobów prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku krwawienia, zwęglenia, oparzeń i porażeń prądem, przygotowania poszkodowanego w wyniku wypadku w czasie rejsu do transportu, uczą się gaszenia pożarów z użyciem podręcznych środków gaśniczych. W czasie szkolenia uczestnicy także  poznają zasady doboru holu i holowania jachtu w ciężkich warunkach atmosferycznych. Poznają zasady i sposoby postępowania w przypadku przebicia kadłuba. Natomiast w czasie ćwiczeń praktycznych uczą się udzielania pomocy w najczęstszych i najbardziej prawdopodobnych urazach z jakimi mamy do czynienia na jachtach, szycia ran. Każdy z uczestników musi wykazać się praktyczną umiejętnością ugaszenia pożaru z wykorzystaniem dostępnego na jachcie sprzętu ppoż, uczą się poruszania w zadymionym wnętrzu jachtu.

W ramach ćwiczeń z sea survivalu uczestnicy wodują i otwierają tratwę ratunkowa, uczą się jak odwrócić wywrócona tratwę gdy otworzy się do góry nogami. Uczą się „floatingu” i zachowania po wypadnięciu za burtę by zwiększyć szansę przeżycia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia istnieje szansa wyrobienia w Urzędzie Morskim zawodowej Książeczki Żeglarskiej Seaman’s Book.

Plan szkolenia:

4-7.05. 2021 roku – teoria online w godz. 16 00- 20 00

8.05. 2021 roku- praktyka w godz. 10 00 – 18 00 – I pomoc medyczna, praktyczne ćwiczenia ppoż- poligon pożarowy, sea survival na Zalewie Szczecińskim w Trzebieży.  

Koszt szkolenia „Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” – 1250 zł

Więcej informacji: office@maritime-security.eu, tel. 91 433 63 60, 602671167