Polish English German Russian


Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security zaprasza żeglarzy na kompleksowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa „safety” – „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe- Sea survival, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe oraz Bezpieczeństwo na jachtach.

Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa (safety) w żegludze jachtowej. Uczą się sygnałów wzywania pomocy na morzu zgodnie z MPDM, zapoznają z organizacją SAR w kraju i na świecie, zapoznają i uczą się obsługiwać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe, poznają metody ich wodowania, zasady ewakuowania ze środków ratunkowych, wchodzenia do środków ratunkowych i zasad przebywania w nich, uczą się technik ratowania rozbitków z powierzchni morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec, podstaw anatomii i fizjologii człowieka istotnych w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej i ratowaniu życia, postępowania w przypadku hipotermii, utraty przytomności, sposobów prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku krwawienia, zwęglenia, oparzeń i porażeń prądem, uczą się gaszenia pożarów z użyciem podręcznych środków gaśniczych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia istnieje szansa wyrobienia w Urzędzie Morskim zawodowej Książeczki Żeglarskiej Seaman’s Book.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

 6-9.04. 2021 roku – teoria online w godz. 16 00- 20 00

10.04. 2012 roku – przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness)- dla osób ubiegających się o Książeczkę Żeglarską Seamans’s Book.

11.04. 2021 roku- praktyka w godz. 09 30 – 18 00 – I pomoc medyczna, praktyczne ćwiczenia ppoż, sea survival – poligon pożarowy i jez. Dąbie w Szczecinie.

Koszt szkolenia „Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych” – 1250 zł

Koszt szkolenia „Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness)” – 250 zl –szkolenie obowiązkowe dla osób ubiegajacych się o Książeczkę Żeglarską

Dodatkowym kosztem jest badanie na Międzynarodowy certyfikat zdrowia ENG 1- 150 zł- płatne u lekarza dla osób ubiegających się o Książeczkę Żeglarską

Więcej informacji: office@maritime-security.eu, tel. 91 433 63 60, 602671167

www.maritime-security.eu

www.facebook.com/Maritime-Safety-Security-230171640331963