Polish English German Russian


W dniach9-12.03.2021 roku Ośrodek Szkoleniowy Maritime Safety & Security zaprasza żeglarzy na Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach – STCW dla żeglarzy, które jest obowiązkowym szkoleniem dla załog jachtów komercyjnych i oficerów na żaglowcach. Uczestnicy szkolenia uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa (safety) w żegludze jachtowej. Zapoznają i uczą się obsługiwać zbiorowe i indywidualne środki ratunkowe, poznają metody ich wodowania i długotrwałego przebywania w morzu “sea survival”, uczą się technik ratowania rozbitków z morza, współpracy i zasad ewakuacji przez śmigłowiec, organizacji holowania jednostki w sytuacjach awaryjnych i na wzburzonym morzu, postępowania w przypadku hipotermii, utraty przytomności, sposobów prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku krwawienia, zwęglenia, oparzeń i porażeń prądem, przygotowania poszkodowanego w wyniku wypadku w czasie rejsu do transportu. Uczą się gaszenia pożarów z użyciem środków gaśniczych dostępnych na jachcie. Poznają zasady i sposoby postępowania w przypadku przebicia kadłuba. W czasie ćwiczeń praktycznych uczą się udzielania pomocy w najczęstszych i najbardziej prawdopodobnych urazach z jakimi mamy do czynienia na jachtach, szycia ran. Każdy z uczestników po szkoleniu teoretycznym musi wykazać się praktyczną umiejętnością ugaszenia pożaru z wykorzystaniem dostępnego na jachcie sprzętu ppoż. oraz poruszania się w zadymionym wnętrzu jachtu. W ramach ćwiczeń z sea survivalu uczestnicy wodują i otwierają tratwę ratunkowa, uczą się jak odwrócić wywrócona tratwę gdy otworzy się do góry nogami. Uczą się także „floatingu” i zachowania po wypadnięciu za burtę by zwiększyć szansę przeżycia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia i zdaniu testów międzynarodowy certyfikat wydany przez Urząd Morski ważny 5 lat. Po uzyskaniu świadectwa przeszkolenia istnieje szansa wyrobienia w Urzędzie Morskim zawodowej Książeczki Żeglarskiej Seaman’s Book.

Koszt szkolenia „Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachtach – 1250 zł + 20 zł opłata za wydanie międzynarodowego certyfikatu przez Urząd Morski w Szczecinie.

Więcej informacji: office@maritime-security.eu, tel. 91 433 63 60, 602671167

www.szkoleniadlamarynarzy.pl #MaritimeSafety&Security#SzkoleniaDlaŻeglarzy#SzkoleniaZ ZakreuBezpieczeństwa#JachtSafety #STCWdlaŻeglarzy