• Polski
 • English
 • Skontaktuj się z nami ! / Get in touch !
 • Maritime Tactical Casualty Care Training
  Maritime Tactical Casualty Care Training
 • Maritime Firearms Competency Training
  Maritime Firearms Competency Training
 • Vessel Security
  Vessel Security
 • Firefighting Training
  Firefighting Training
 • "Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet"
  Publilius Syrus

SZKOLENIA DLA ŻEGLARZY

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA (4 moduły: ITR, med., p.poż, bezp.) / BASIC SAFETY TRAINING, JEST TO KURS DEDYKOWANY DLA ŻEGLARZY UPRAWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KOMERCYJNĄ

PAKIET ZAWIERA:
indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
przeciwpożarowy – stopień podstawowy
elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 67,5 godziny
wykłady: 44 godziny
ćwiczenia: 23,5 godziny
liczba dni: 6 dni

KOSZT KURSU xxxxx zł
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.

ZINTEGROWANY KURS BEZPIECZEŃSTWA (moduły: ITR, p.poż.) PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE / BASIC SAFETY TRAINING – REFRESHMENT

PAKIET ZAWIERA:
indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
przeciwpożarowy – stopień podstawowy

PRZESZKOLENIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
Kursów modelowych IMO.

CZAS TRWANIA:
łącznie: 16 godziny
wykłady: 8 godziny
ćwiczenia: 8 godziny
liczba dni: 2 dni

KOSZT KURSU: xxxxxzł
Do ceny należy doliczyć 20 złotych opłaty za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem  przeszkolenia,  oraz  6 miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed rozpoczęciem przeszkolenia.
posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

SPOSÓB OCENY:
Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Świadectwa ukończenia szkoleń  w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Informacje dodatkowe
elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są aktualnie bezterminowe.
Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty oraz certyfikaty określone w wymaganiach wstępnych.
Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć kopię niezbędne dokumenty (określone w wymaganiach wstępnych).
W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić WYCIĄG PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ] i dostarczyć go z kopią odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej wraz z kopią dotychczasowych CERTYFIKATÓW (świadectw przeszkoleń określonych w wymaganiach wstępnych).

Masz pytania?, chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższe szkolenie ? Skontaktuj się z nami.